DigiLukiseula

Tervetuloa Lukivaikeuksien seulontamenetelmän päivitys ja digitalisointi –sivustolle!
Täältä pääset vapaasti katsomaan tietosuojailmoituksia viiteaineiston keruuseen liittyen (kts. linkki sivun alaosassa). Opettajille-sivustolle pääsy on rajattu vain viiteaineiston keruuseen osallistuville opettajille.

Niilo Mäki Instituutissa on alkuvuodesta 2018 käynnistetty Lukivaikeuksien seulontamenetelmän päivitys ja digitalisointi –hanke. Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille -testistöä (Holopainen ym. 2004) päivitetään ja tehtävät muutetaan sähköiseen muotoon. Paperinen seulontamenetelmä on valmistunut vuonna 2004 ja sen jälkeen lukemisvaikeuksista on tullut uutta tutkimustietoa. Tehtävien normitukset alkavat myös osin olla vanhentuneita.

Uusi digitaalinen seulontamenetelmä mahdollistaa lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien seulonnan entistä nopeammin: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti! Seulontamenetelmän viiteaineiston keruu suoritetaan keväällä 2019 ja väline on tulossa myyntiin viimeistään vuonna 2020. Arviointivälineessä on oikeinkirjoituksen tehtävä, kaksi teknisen lukutaidon tehtävää ja luetun ymmärtämisen tehtävä. Arviointitehtävien sisältö on uudistettu ja tehtävissä on huomioitu digitaaliset mahdollisuudet. Menetelmässä on mukana myös lukemisen ja kirjoittamisen itsearviointiosio.

Seulonta suoritetaan ryhmätilanteena ja seulonnan perusteella arviointia voidaan tarvittaessa jatkaa NMI:n Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöllä (Nevala ym. 2006). Seulontamenetelmä on selainpohjainen ja se toimii kaikilla yleisimmillä päivitetyillä selaimilla ja käyttöjärjestelmillä. Seulontamenetelmä sisältää käyttöoppaan sekä ohjeet tulosten tulkintaan.